Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTIGRADË spec f.sh.
1. Një e qindta pjesë e gradës.
2. përd. mb. shih NJËQINDGRADËSH,~E. Termometër centigrade termometër Celsius. Grade centigrade.