Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTILITËR m.sh.
Një e qindta pjesë e litrit (shkurt. cl).