Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTRAL m.sh.
1. Qendër e pajisur me mjetet dhe me aparatet e nevojshme, që prodhon energji elektrike nga lloje të tjera energjie dhe që e shpërndan atë për ta vënë në përdorim. Central elektrik (termik, atomik). Central me ujë. Centrali kryesor. Central krahinor. Centrali i qytetit (i fshatit).
2. Qendër me pajisjet e nevojshme për të lidhur me telefon ose me telegraf pajtimtarët e ndryshëm; ndërtesa e kësaj qendre. Central telefonik. Central automatik. Central i brendshëm. Centrali qendror. Central me dorë. Lidhem me centralin. Punon në central.
CENTRAL mb.
shih QENDROR,~E.