Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTRALIZOJ kal.
1. libr. shih PËRQENDROJ.
2. zyrt. Përqendroj nën një pushtet të vetëm shtetëror, nën një drejtim të vetëm; përqendron në duart e shtetit; kund. decentralizoj. Centralizoj pushtetin.