Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTRALIZUAR m.
1. shih PËRQENDRUAR (i,e). Industri e centralizuar. Mjete të centralizuara. Prodhim i centralizuar.
2. zyrt. Që ka një pushtet të vetëm shtetëror qendror; që është i përqendruar në duart e pushtetit shtetëror; që mbështetet në parimin e centralizmit. Shtet i centralizuar. Pushtet i centralizuar. Drejtim i centralizuar.