Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTRIFUG mb.spec.
shih QENDËRIKËS,~E. Forcë centrifuge (centrifugale). Lëvizje centrifugale. Prirje centrifugale. Pompë centrifuge.