Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTRIFUGOJ kal.spec.
Bëj ndarjen e lëndëve që përbëjnë një përzierje e që kanë dendësi të ndryshme ose heq ujin nga disa sende, duke i rrotulluar me shpejtësi në një centrifugë; përpunoj me centrifugë. Centrifugoj mjaltin (qumështin). Centrifugoj rrobat.