Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTRIFUGUAR mb.spec.
Që është nxjerrë duke e centrifuguar; që është nxjerrë me centrifugë; që është përgatitur me anë të centrifugimit. Mjaltë (qumësht, gjalpë) i centrifuguar. Shtyllë e centrifuguar.