Skip Navigation or Skip to Content
X
CENTRIST m.sh.
Pasues i centrizmit; anëtar i një partie centriste ose i një grupi centrist.
CENTRIST mb.
Që ndjek ose që përkrah politikën e centrizmit; që bën pjesë në një grup ose parti, e cila ndjek politikën e centrizmit. Qëndrim centrist. Pikëpamje centriste. Parti (rrymë) centriste. Grup centrist.