Skip Navigation or Skip to Content
X
CIKLIK mb.libr.
1. Që përsëritet rregullisht sipas po asaj radhe brenda një kohe të caktuar, që ngjet a që bëhet me cikle; që bëhet sipas një cikli, të përcaktuar me një grafik të pandryshueshëm; rrethor. Zhvillim ciklik. Lëvizje ciklike. Përsëritje ciklike. Ndryshime ciklike. Krizat ciklike. Organizimi ciklik i prodhimit. Grafik ciklik. Metoda ciklike. Në mënyrë ciklike.
2. Që përbën një të tërë të lidhur nga po ajo temë, nga po ai subjekt, nga po ata heronj etj. (për veprat artistike). Vepër muzikore ciklike. Suite ciklike vallesh.
3. kim. Që ka ndërtim unazor, që i ka atomet të vendosura në trajtë unazore. Përbërje ciklike. Grupi i elementeve ciklike.