Skip Navigation or Skip to Content
X
CIKLOSTIL m.sh.
shtypshkr. Makinë shtypi e thjeshtë, që përdoret për të shumëzuar shkrime dhe që zakonisht rrotullohet me dorë. Letër (bojë) ciklostili. Shtyp në ciklostil.