Skip Navigation or Skip to Content
X
CIKNOS kal.
E ziej tepër gjellën, qumështin etj. aq sa ngjitet në fund të enës e digjet, e bëj të zërë ciknë. Ciknos qumështin. Ciknos gjellën.