Skip Navigation or Skip to Content
X
CIKOMË f.sh.krahin.
1. Spango. Shkoj duhanin në cikomë. Qep (lidh) me cikomë.
2. Litar i hollë prej liri. Cikoma e samarit.