Skip Navigation or Skip to Content
X
CINGËROJ I jokal.
Kam shumë të ftohtë, mërdhij shumë, ngrij së ftohti.