Skip Navigation or Skip to Content
X
CINGËRUAR mb.
1. shih CINGËRIMTË (i, e).
2. Që ka ngrirë nga të ftohtët, që dridhet nga të ftohtët.