Skip Navigation or Skip to Content
X
CINXËR m.sh.
1. zool. Gjinkallë. Këndon cinxri. Flet si cinxër nuk pushon së foluri.
2. zool. krahin. shih BULKTH,~I.
3. fig. iron. Ai që flet pa pushim dhe kot.