Skip Navigation or Skip to Content
X
CITUAR mb.
Që është përdorur si citat; që është përmendur në një citim. Vepër (pjesë) e cituar. Mendim i cituar. Autor i cituar.