Skip Navigation or Skip to Content
X
CIU pasth.
Përdoret për të shënuar zërin e zogjve të vegjël ose zëra të tjerë të hollë. Zogu bën ciu-ciu. * As ciu, as miu (as vu) as gëk as mëk.