Skip Navigation or Skip to Content
X
COFËT mb.
I ngordhët; i ngordhur, ngordhalaq. Gomari i cofët nuk i tutet ujkut. fj. u.
COFËT ndajf.
Ngordhur në vend. E hedh cofët. Bie cofët. E gjej cofët.