Skip Navigation or Skip to Content
X
COKAT kal.
1. Kalit me çekiç (kosën ose gurin e mullirit). Cokat kosën. Cokat gurin e mullirit.
2. E pres pak; i bëj një kllapë. Cokat një dru. Cokat me brisk.
3. fig. E bëj të luajë nga mendtë, e çmend.