Skip Navigation or Skip to Content
X
COKATJE f.sh.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve COKAT, COKATEM.
2. Vend i prerë pak, kllapë që bëhet nga një e prerë ose nga një goditje.