Skip Navigation or Skip to Content
X
COPA-COPA ndajf.
1. shih COPË-COPË. E bëj copa-copa.
2. Në pjesë të shkëputura, të palidhura njëra me tjetrën, jo njësh, pjesë-pjesë.
3. fig. bised. Herë mirë e herë keq. Ia çoj copa-copa.