Skip Navigation or Skip to Content
X
CUMRAK I m.sh.
1. Cung i vogël, cumër i vogël. Ulem në një cumrak. Pres mishin në cumrak.
2. shih CUNG,~U
3. I mbetën krahët cumrakë.
4. fig. Njeri shumë i shkurtër; burrac; fëmijë i vogël me shtat të parritur ende.