Skip Navigation or Skip to Content
X
DAÇ lidh.bised.
Përdoret zakonisht e përsëritur (si lidhëz bashkërenditëse ndarëse) për të lidhur fjali të pavarura ose gjymtyrë të fjalisë që vijnë si numërim; qoftë, ose... ose; si. Daç eja ti, daç po vij unë. Daç merre, daç lëre. Ai është daç i thjeshtë, daç i zgjuar, daç punëtor. * Në daç qoftë, daç.