Skip Navigation or Skip to Content
X
DAK m.sh.
Pjesëtar i popullsisë së vjetër të Dakisë, e cila njihet si paraardhëse e popullsisë rumune; banor i Dakisë.
DAK mb.
Që lidhet me Dakinë ose me dakët; që është karakteristik për Dakinë ose për dakët, i Dakisë ose i dakëve; që është krijuar nga dakët. Fiset dake. Emër dak. Kultura dake.