Skip Navigation or Skip to Content
X
DAKO f.sh.krahin.
Trung druri a cope dërrase e fortë, ku pritet a grihet mishi me satër, trung mishi, dru mishi, dërrasë mishi. Dako e madhe (e vogël).