Skip Navigation or Skip to Content
X
DAKTILIM m.libr.
Mënyrë e kumtimit të mendimeve e të ndjenjave me anë të gishtërinjve, që përdoret nga shurdhmemecët. Merren vesh me anë të daktilimit.