Skip Navigation or Skip to Content
X
DAKTILOGRAFI f.
1. Mjeshtëria e teknika e të shtypurit me makinë shkrimi. Kursi i daktilografisë. Mësoj daktilografinë.
2. bised. Dhoma ku punojnë daktilografistët.