Skip Navigation or Skip to Content
X
DAMLLAMADH m.sh.bised.
Ai që i rëntë damllaja dhe vdektë në vend (si nëmë). E ka dorën plumb, damllamadhi! Më rrahu djalin, damllamadhi!