Skip Navigation or Skip to Content
X
DANGË f.sh.krahin.
Damkë, njollë (edhe fig.). Danga balte (boje). Dangat e diellit. Dangë turpi. Rrobë me danga. Fytyrë me danga. U bë me danga. Iu bë një dangë.