Skip Navigation or Skip to Content
X
DARDHISHTË f.sh.
1. Vend i mbjellë me dardha, ngastër me dardha në një ndërmarrje a kooperativë bujqësore. Dardhishtë e re.
2. bot. Dardhë e egër, gorricë; kokrra e saj. E preu dardhishtën. Shartoi një dardhishtë. Mblodhi ca dardhishta.
3. Gjemb gorrice. I hyri një dardhishtë në këmbë.