Skip Navigation or Skip to Content
X
DEBATIKAS m.sh.hist.
1. Anëtar i organizatës antifashiste të fëmijëve me emrin «Debatik» (Djemtë e Bashkuar Anëtarë të Idesë Komuniste), që vepronte gjatë Luftës Nacionalçlirimtare nën drejtimin e Rinisë Komuniste. Debatikas trim. Aksioni i debatikasve. U bë debatikas.
2. Përd. mb. sipas kuptimit të emrit. Fëmijë (pionier) debatikas.