Skip Navigation or Skip to Content
X
DEBI f.sh.fin.
Shuma e të hollave që i detyrohemi dikujt; faqja e majtë e librit të llogarisë ku regjistrohet shuma e të hollave që duhet t'i jepet dikujt; kund. kredi. Debi e parregullt. Arkëtimi i debisë. Shtylla e debive.