Skip Navigation or Skip to Content
X
DECENTRALIZËM m.libr.
Sistem i qeverisjes, i drejtimit e i organizimit politik, ekonomik etj., që mbështetet në shpërqendrimin e pushtetit dhe sipas të cilit një pjesë e funksioneve të pushtetit qendror u kalon organeve më të ulëta; zgjerimi i së drejtës së organeve më të ulëta për të qeverisur vetë; shkëputja e organeve më të ulëta nga organet më të larta ose qendrore; mohim a dobësim i centralizmit; kund. centralizëm. Decentralizëm anarkik.