Skip Navigation or Skip to Content
X
DECENTRALIZOJ kal.
1. libr. shih SHPËRQENDROJ.
2. zyrt. Ia kaloj një pjesë të funksioneve të pushtetit qendror organeve më të ulëta, zgjeroj të drejtat e organeve më të ulëta; shkëput organet më të ulëta nga organet më të larta ose nga ato qendrore; dobësoj centralizmin; kund. centralizoj. Decentralizojnë pushtetin. Decentralizojnë drejtimin e ekonomisë.