Skip Navigation or Skip to Content
X
DEDIKOJ kal.
(me një trajtë të shkurtër të përemrit vetor në r. dhanore) libr. shih KUSHTOJ 1,2.