Skip Navigation or Skip to Content
X
DEDUKTIV mb.logj.
Që ka të bëjë me deduksionin si mënyrë arsyetimi; që bazohet te deduksioni a që nxirret me anë të deduksionit; kund. induktiv. Arsyetim deduktiv. Logjikë deduktive. Përfundime deduktive. Pyetje deduktive. Analizë deduktive. Metodë deduktive.