Skip Navigation or Skip to Content
X
DËKUAR mb.krahin.
1. I prishur, i rrëzuar (për një mur, një ndërtesë etj.). Mur i dëkuar.
2. I rrënxuar.