Skip Navigation or Skip to Content
X
DËLLËNGTHI ndajf.krahin.
Me qëllim, qëllimisht; nergut. U nis dëllëngthi. E bleu (e përgatiti) dëllëngthi për atë.