Skip Navigation or Skip to Content
X
DËMSHPËRBLEJ kal.
Shpërblej dikë me të holla a në natyrë për dëmin që i kam bërë, i paguaj a i laj dëmin, i jap dëmshpërblimin; zhdëmtoj. Dëmshpërbleu ndërmarrjen (kooperativën). U detyrua ta dëmshpërblinte.