Skip Navigation or Skip to Content
X
DËMTUAR mb.
1. Që ka pësuar dëme; që është prishur pjesërisht. Arë e dëmtuar. Bimë të dëmtuara. Makineri të dëmtuara. Shtëpi e dëmtuar. Pjesa e dëmtuar.
2. si em. ~, ~I (i) m. sh. ~, ~IT (të). Ai që ka pësuar dëmin, ai që është dëmtuar; i plagosuri. Të dëmtuarit nga lufta (nga tërmeti). Me kërkesën e të dëmtuarit.