Skip Navigation or Skip to Content
X
DËNUAR mb.
1. Që është cilësuar fajtor dhe ka marrë dënimin nga gjyqi.
2. si em. ~, ~I (i) m. sh. ~, ~IT (të). Ai që është dënuar me vendim gjyqi. I dënuar politik. Riedukimi i të dënuarve.