Skip Navigation or Skip to Content
X
DËNUES mb.
Që jep një dënim; që dënon.