Skip Navigation or Skip to Content
X
DËNUESHËM mb.
Që është për t'u dënuar; që duhet të dënohet. Sjellje e dënueshme. Qëndrim (veprim) i dënueshëm. Shfaqje (koncepte, zakone) të dënueshme.