Skip Navigation or Skip to Content
X
DËRDYL m.sh.vjet.
1. folk. Kalë me trup të madh e të fuqishëm. I hipi dërdylit.
2. fig. Burrë me trup të madh e të shëndoshë.