Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKLAMOJ kal.
1. Recitoj me zë të lartë e në mënyrë shprehëse një pjesë letrare. Deklamoi një vjershë (një poemë). Deklamoi një monolog.
2. fig. Them a lexoj diçka me ton të ngritur e me patos jo të natyrshëm.