Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKLARATË f.sh.
Pohim a njoftim me përgjegjësi që bën dikush me gojë a me shkrim; shpallje e qëndrimit zyrtar, që mban një qeveri, organizatë etj. për një çështje të caktuar; shpallje e disa parimeve, qëllimeve a kërkesave të rëndësishme të një shteti, partie etj.; dokumenti zyrtar ku bëhet një shpallje e tillë. Deklaratë zyrtare (solemne, programatike). Deklarata e qeverisë (e partisë). Deklaratë me gojë (me shkrim). Deklaratë për të drejtat e qytetarëve. Bënë (nënshkruan) një deklaratë të përbashkët. Botoi një deklaratë.