Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKLAROJ kal.libr.
Njoftoj botërisht qëndrimin tim për diçka, bëj të njohur, shpall; pohoj diçka me përgjegjësi, bëj një deklaratë. Deklaroi zyrtarisht (botërisht, hapur, solemnisht).