Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKLASIM m.
Veprimi dhe gjendja sipas kuptimit të foljes DEKLASOHEM. Procesi i deklasimit.