Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKOMPOZOJ kal., libr.
1. Zbërthej; shpërbëj. Dekompozon ujin. Dekompozon dritën. Dekompozoi forcën.
2. kryes. veta III. Bën që të dekompozohet (një lëndë organike). E nxehta i dekompozoi lëndët ushqimore.